سردار حجازی جانشین فرمانده سپاه قدس: آمریکایی‌ها چندبار اقدام به ترور حاج قاسم سلیمانی کرده بودند بدون به جا گذاشتن ردپا برای قبول نکردن مسئولیتش که موفق نشدند

🔹حتی به گفته خود حاج قاسم اقدام به ترور بیوتروریسم و بیوتکنولوژی هم علیه وی کرده بودند

@AkhbareFori