سینما همان زندگی است

پرده نمایشی که جان می‌گیرد با نقش‌های بازیگر...

زندگی هم سی‌نما است و من و تو بازیگرانش

بکوشیم بازی خوبی به کارگردان خلقت ارائه دهیم!

پرده‌ نمایش زندگی‌تون زیبا🌹

#ویژه_نامه_صوتی روز سینما، خبرفوری را بشنوید☝

@AkhbareFori