پادرمیانی خبرفوری برای رساندن مشکلات مردم به گوش رییس قوه قضائیه

🔹خبرفوری با انتشار خبری از مخاطبان خود خواست تا برای درمیان گذاشتن مشکلات و مسائل خود با رییس قوه قضائیه آنها را به صورت کامنت در خبری مشخص بنویسند تا خبرفوری این مشکلات را با رییس قوه قضائیه در میان بگذارد.

🔹بیش از ۴۰۰نفر در این رابطه کامنت‌هایی را منتشر کردند که در اختیار دفتر رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است

#حق_الناس

بیشترین مطالبات مردم از بانک‌ها، محاکم قضایی و مطالبات باقیمانده دولتی است. گزارش خبرفوری را بخوانید و در همان گزارش شما هم کامنت بگذارید

khabarfoori.com/detail/1332326