آیا با شفافیت آرای نمایندگان در طرح‌ها و لوایح مجلس شورای اسلامی موافقید؟

public poll

آری – 27K

👍👍👍👍👍👍👍 96%

خیر – 1K

▫️ 4%

👥 28517 people voted so far.