متهم بازداشتی فساد اقتصادی همچنان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می‌ماند؟

🔹در اقدامی سوال برانگیز، یک مدیر بانکی باوجود اتهام فساد، هنوز به‌عنوان مدیر دولتی مشغول فعالیت است!

🔹آیا مدیران دولتی می‌توانند از اوین، اقتصاد کشور را مدیریت کنند؟

بیشتر بخوانید و نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/1664329