تبلیغ سفر به ایران در عمان

🔹️۵ روز و ۶ شب: ۱۴۰ ریال عمان، معادل تقریبا ۵ میلیون تومان ایران!

🔹کمترین حقوق و دستمزدی که برای کارمند عمانی ثابت (فول تایم) باید در نظر گرفته شود، مبلغ ۲۲۵ ریال عمان در ماه می‌باشد و ۱۰۰ ریال نیز در ماه به عنوان کارانه ثابت باید به وی پرداخت شود که کل مبلغ را به عدد ۳۲۵ ریال عمان می‌رساند.

@AkhbareFori