فاجعه‌ای تأسف‌آور در عصر حاضر؛ تعرض و تخریب حریم میراث طبیعی ملی گنبد نمکدان به دلیل واگذاری‌های ارضی ایران برای صید میگو!

🔹خطر اخراج قشم از یونسکو جدی شد

اینجا بخوانید و احساس خود را نسبت به نابودی میراث طبیعی و تاریخی ایران بیان کنید

sornakhabar.com/newsview/130786