♦️یک دانشجوی ایرانی دیگر در بدو ورود به آمریکا بازداشت شد 🔹ماموران حفاظت مرزی و گمرکی آمریکا یک دانشجوی ایرانی را در بدو ورود به فرودگاه «دیترویت» بازداشت کرده و قصد دارند او را اخراج کنند. 🔹وکیل «علیرضا یزدانی» گفت او که برای تحصیل در مقطع دکتری در رشته…