در حالی که چندی پیش سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود که دلیل رد صلاحیت اغلب نمایندگان مجلس دهم مشکلات اقتصادی بوده است؛ امروز محمود صادقی نماینده مردم تهران(رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس یازدهم) انگشت اتهام را به سمت شورای نگهبان گرفته است و از گرفتن پول برای تایید صلاحیت خبر داده است

@Akhbarefori