♦️اخبار جدید از ویروس کرونا

🔹تعداد کل مبتلایان آن در سراسر جهان به حدود ۱۲ هزار نفر رسید که ۱۱۸۲۱ نفر از آنها در چین هستند.

🔹فقط طی بیست‌وچهار ساعت گذشته ۴۶ مبتلا در چین جان خود را از دست دادند.

🔹تعداد کل تلفات این ویروس به ۲۵۹ نفر افزایش یافت.

🔹اسپانیا نیز اولین مورد ابتلا به این ویروس را گزارش کرد.

@AkhbareFori