جوان‌تر شدن ستایش به علت آرامش یافتن؛ دهن‌کجی به گریم ایران

🔹ای‌کاش تهیه‌‌کننده سریال مصاحبه نمی‌کرد و توضیحی نمی‌داد چون حداقل احساس نمی‌کردیم که شعور و احساس مخاطبش را از یاد برده است

🔹‌‌آیا توضیحات تهیه‌کننده درباره گریم ستایش برای شما قابل پذیرش است؟

متن کامل یادداشت را در لینک زیر بخوانید و نظر دهید؟

sornakhabar.com/newsview/110305