مرگ از دید استیو جابز چگونه است؟

🔹این سخنرانی در سال ۲۰۰۵ یک سال بعد سرطان گرفتن استیو جابز در دانشگاه استنفورد انجام شده است.

🔹استیو جابز در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۱ در سن ۵۶ سالگی بر اثر ایست تنفسی ناشی از سرطان لوزالمعده درگذشت.

@AkhbareFori