♦#چند_خبر_کوتاه

🔹رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت: اهدای عضو، ۴۰درصد افزایش یافت.

🔹وزیر دفاع: مقاومت ما را مصون خواهد کرد به گونه‌ای که فشار حداکثری دشمن را به التماس حداکثری تبدیل خواهد کرد.

🔹مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام: در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ مازاد کیلویی ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان و مرغ بسته‌بندی به قیمت ۱۳ هزار تومان از تولیدکنندگان خریداری می‌شود.

@AkhbareFori