یک فعال میراث فرهنگی اصفهانی در اینستاگرام نوشت: سی‌وسه پل که سال گذشته پاکسازی شده بود، امسال پر از یادگاری نوشته‌های مردم روی پیکر آن شده است

کامنت: فقط سکوتی پر از درد. 😔

اخبار لحظه ای #اصفهان 

https://t.me/joinchat/AAAAADxCew07dVmB1g2UdA