محققان یک بیوراکتور ساختند و در اون پای قطع شده قورباغه رو رشد دادن!

در واقع از روشی جدید برای تحریک سلولی استفاده کردند و بعد از رشد عضو قورباغه به طور عادی شنا میکنه

🔹یعنی میشه تصور کرد یک روز دست یا پای قطع شده‌ انسان دوباره رشد کنه!

@AkhbareFori