♦️مدارس تهران تعطیل شد

🔹سخنگوی اموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد همه مدارس شهر تهران در همه مقاطع تحصیلی فردا و پس فردا تعطیل است.

🔹علت این تعطیلی آماده شدن مدارس است تا دانش آموزان در روزهای آتی با امنیت وارد مدارس شوند.

🔹اقداماتی چون ضدعفونی و مسائل مرتبط با بهداشت مدرسه انجام میشود تا از روزهای بعد اگر شرایط فراهم بود بچه ها به مدرسه بروند./صداوسیما

#اخبارفوری_تهران را اینجا ببینید

t.me/joinchat/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ