#مدافعان_سلامت | جمله‌ای خطاب به پزشکان و پرستارانی که مقابل کرونا ایستاده‌اند، بنویسید

🔹یک هفته از اعلام رسمی ورود کرونا به ایران می‌گذرد. در این ۷ روز پزشکان و پرستاران بسیاری از جان خود گذشته و برای سلامت مردم تلاش کرده‌اند

در کمپین #مدافعان_سلامت اینجا خطاب به این پزشکان و پرستاران که نه دنبال شهرت هستند و نه ویزیت‌های آنچنانی، کامنت بگذارید

https://khabarfoori.com/detail/1707698