♦️بلیت‌های قطار پس از ۳ اسفند مشمول شرایط جدید استرداد نیست

معاون مسافری راه‌آهن:

🔹هیچ یک از قطارهای نوروزی به دلیل کنسلی بلیت حذف نشده است.

🔹پیش‌فروش بلیت قطارهای نوروزی در ظرفیت‌های خالی کماکان انجام می‌شود.

🔹بلیت قطارهایی که از تاریخ سوم اسفند به بعد خریداری شده است مشمول بخشنامه استرداد نیست و شرایط استرداد آن طبق شرایط قبلی و مشمول درصدی کسر خواهد بود.

@AkhbareFori