♦️اعمال محدودیت تردد بین شهری برای افراد مشکوک به کرونا

وزیر بهداشت:

🔹افراد مشکوک به کرونا محدودیت عبور و مرور بین شهرها خواهند داشت

🔹در مبادی شهرها اگر فردی مشکوک تشخیص داده شوند ۱۴ روز قرنطینه خواهند شد

🔹مناطقی که در آنها موارد مثبت کرونا شناسایی شده در یک دوره ۳ روزه تعطیل خواهند بود. لیست این مناطق جمعه شب اعلام خواهد شد.

🔹دانشگاه های دولتی و غیر دولتی به مدت یک هفته به شرط برقراری آموزش مجازی و از راه دور، تعطیل شد

🔹آستان مقدس حضرت معصومه و امام رضا و شاهچراغ و حضرت عبدالعظیم محدودیت ورود به حرم خواهند داشت و افراد میتوانند داخل صحن وارد شوند به شرط ضدعفونی و عدم توفق خواهد بود

🔹این مصوبه برای اجرا باید به امضای رییس جمهور برسد./ ایران آنلاین

@AkhbareFori