رئیس جمهور: به مشکلات مردم واقفیم روحانی در حرم امام خمینی(ره): 🔹ما به درد و مشکلات مردم واقفیم و سعی در کاستن آنها داریم. 🔹هیچ تردیدی در حل مشکلات نداریم. 🔹امروز جدا کردن حساب خود از دولت و تنها گذاشتن آن اشتباه نابخشودنی است. 🔹امام هیچ گاه نگفت همه با من؛…