♦️پاسخ سردار جعفری به ترامپ: در کاخ سیاهتان بنشینید و در توهم ملاقات با مقامات ایرانی بمانید

نامه فرمانده کل سپاه درپاسخ به اظهارات اخیر ترامپ:

🔹مردم ایران با ملت‌های سلطه‌پذیر تفاوت‌های فراوانی دارند.

🔹مردم ایران هرگز به مسئولین خود اجازه مذاکره و ملاقات با شیطان بزرگ را نمی‌دهند

🔹رؤسای جمهور سابق آمریکا آموختند که ایران و ایرانی قابل تهدید نیست و در برابر هر نوع تهدید و فشار بیگانگان متحد و یکدل می‌شوند.

🔹این آرزو را به گور خواهید برد که مقامات جمهوری اسلامی ایران از شما درخواست ملاقات کنند/فارس

#سیاسی

@AkhbareFori