🔶وقتی برای پلی‌بک، پول بسیار زیادی می‌گیری و بازهم طلبکاری‼️

🔶حامد زمانی: یک عمر پلی‌بک خوانده‌ام! 

🔶«�

🔶وقتی برای پلی‌بک، پول بسیار زیادی می‌گیری و بازهم طلبکاری‼

🔶حامد زمانی: یک عمر پلی‌بک خوانده‌ام!

🔶«اونجا که «برانداز» و «جمهوری‌اسلامی» بهم میرسن؛ «بسیج» و «اپوزوسیون»؛ «بسیجی» و «منفعت‌طلبی»؛ اونجایی که «دین» و «دروغ»؛ «شیعه» و «تهمت و بردن‌آبرو»؛ اونجا که «خامی» و «ادعا» و «خطا» و «طلبکاری» و اون نقطه‌ای که «مکتب» و «جو» و «دانشگاه» و «جهل‌» بهم میرسن؛ یکی اشتباهیه! و اون منم!»

متن کامل حرف‌های جنجالی این خواننده

sornakhabar.com/news/38596