دکتر هادی فرجوند سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنیا اخبار اخیر در مورد دو زندانی ایرانی در کنیا را تحریف واقعیت و تکذیب نمود و آنرا تلاش منابع صهیونیستی برای تخریب روابط رو به رشد دو کشور ایران و کنیا خواند.

  دانلود ویدئو