♦️توضیحات دادستانی تهران درباره آخرین وضعیت پرونده محسن افشانی

یک منبع آگاه در دادستانی تهران درباره آخرین وضعیت محسن افشانی:

🔹افشانی در دادسرا دارای دو پرونده است؛ یکی از پرونده های وی در دادسرای فرهنگ و رسانه و دیگری در دادسرای امنیت مفتوح است.

🔹هر دو دادسرا آزادی افشانی را تکذیب کردند.

🔹افشانی در هر دو پرونده متهم است و پرونده های وی در حال رسیدگی است.

🔹محسن افشانی در حال حاضر در زندان بزرگ تهران به سر می‌برد.

بیشتر بخوانید

sornakhabar.com/news/48574