♦️ عراقچی: اینستکس عملیاتی شد 🔹مهمترین موضوعی که در این جلسه بحث شد، موضوع اینستکس و کانال مالی که اروپایی ها درست کردند، بود. سه کشور اروپایی توضیحات مبسوط و مفصلی را در این زمینه دادند. 🔹اینستکس الان دیگر عملیاتی شده و ۲ سه تا کیس (مورد) کاری هم الان در…