♦️مسیح علی‌نژاد زبان گویای جامعه زنان ایران نیست

🔹اولویت‌های زنان، آنها نیست که صدای بلندتری دارد

🔹آسیب‌های اجتماعی ما دارد زنانه می‌شود

🔹داشتن ۳۰۰حزب افتخار نیست، تعداد بالای احزاب، نشانه استبدادزدگی است

مشروح بخش دوم گفتگوی خبرفوری با زهرا شجاعی، معاون زنان دولت اصلاحات را اینجا ببینید و بخوانید و نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/964406