♦️کودک آزاری در استان اصفهان

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

🔹پسر بچه چهارساله اردستانی که مورد ضرب و شتم جسمی قرار گرفته بود، اکنون در بیمارستان بستری شده است.

🔹این کودک دچار آب آوردگی ریه و ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود.

🔹در زمان حال وضعیت کودک برای ترخیص از بیمارستان مناسب نیست./ایرنا

اخبار لحظه ای #اصفهان 

https://t.me/joinchat/AAAAADxCew07dVmB1g2UdA