ایرانی‌ها رکورددار مصرف در همه چیز!

🔹طبق آمار ما ایرانی‌ها روزانه ۱۲۸ لیتر و سالانه ۴۷ هزار لیتر آب بیشتر از نیاز آب مصرف می‌کنیم.

🔹مصرف شکر در جهان برای هر فرد سالانه ۵ کیلوگرم است، اما در ایران بین ۲۱ تا ۲۴ کیلوگرم است.

🔹میانگین سرانه مصرف هر فرد ۲۵ کیلوگرم نان در سال است در حالی که در ایران ۱۶۰ کیلوگرم است.

🔹رکوردداری در مصرف بنزین از دیگر افتخارات ما ایرانی‌هاست!

🔹اگر تراز مصرف کشور در انرژی و برخی مواد غذایی به میانگین جهانی برسد، سالانه ۲۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌شود.

@AkhbareFori