♦️چرا وزارت اطلاعات به داماد حدادعادل مجوز دریافت پُست را نداد؟

🔹نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: وزارت اطلاعات به داماد آقای حدادعادل به دلیل اینکه در ژاپن و به نحوی در آمریکا تحصیل کرده بود و فرزندش هم در خارج از کشور متولد شده بود و سیتیزن بودند تاییدیه برای اینکه پستی دریافت کنند، نداد/ ایلنا

@AkhbareFori