#پذیرش

✅ آغاز پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی(#بدون_کنکور) مقطع کارشناسی در پردیس دانشگاه صنعتی شریف کیش

#صنایع(20697)#عمران(20698)

#کامپیوتر(20699)#مکانیک(20700)

#مواد(20701)#هوافضا(20702)

www.kish.sharif.edu

021-66165041-2 و 07644422299 داخلی 311

📲 کانال رسمی پردیس:

@kish_sharif_edu