داورزنی، معاون وزیر ورزش در یک برنامه زنده گفته است که پسرش ماشین خود را فروخته است و از ۵ بانک،۳۰ میلون، ۴۰میلیون، ۵۰میلون وام گرفته است و خانه خریده!

🔹کاش فرزند ایشان مراحل اخذ این وام‌ها را برای مردم تشریح کند

@AkhbareFori