🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام صادق(ع): صله رحم، انسان را خوش اخلاق، با سخاوت و پاکیزه جان مى‏‌نماید و روزى را زیاد مى‏‌کند و مرگ را به تأخیر مى‏‌اندازد.

#صبح_نو

⏳امروز ‌جمعه

۱۹ مهر ۱۳۹۸

۱۲ صفر ۱۴۴۱

۱۱ اکتبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM