جایگزین موگرینی کیست و درباره ایران چه می‌گوید؟

🔹جوزف بورل که از امروز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شد، از حامیان برجام و از منتقدان یکجانبه‌گرایی دولت آمریکا به شمار می‌آید.

🔹این دیپلمات اسپانیایی که به صراحت لهجه و دوری از ادبیات دیپلماتیک معروف است، درباره اتهام‌زنی آمریکا به ایران در مورد مسائل منطقه، گفته است: ما بچه نیستیم که هرچه که آن‌ها می‌گویند را دنبال کنیم. ما چشم‌انداز خود و منافع خود را داریم و به کار با ایران ادامه می‌دهیم... ایران می‌خواهد اسرائیل را محو کند؟ چیز تازه‌ای نیست. باید با این کنار بیایید.

@AkhbareFori