کشف دایناسور گوشتخوار با قابلیت تعویض دندان

🔹بررسی‌های جدید باستان شناسان به شناسایی دایناسورهایی ۷۰ میلیون ساله منجر شده که دندان های آنها هر دو ماه یک بار تغییر می کرده و دندان‌های نو جایگزین دندان های کهنه آنها می شده است.

@Akhbarefori