♦️هیچ مرجعی پاسخگوی تظلم‌خواهی ردصلاحیت‌شدگان نیست

غلامرضا انصاری، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت:

🔹از آنجایی که تفسیر قوانین بر عهده شورای نگهبان است، مجلس شورایی یا همچین چیزی تشکیل دهند و افراد آن را انتصاب کنند و هر وقت هم نمایندگان آن دچار مشکل شدند، مثل همین ۹۰ نماینده‌ای که سخنگوی محترم شورای نگهبان درباره آنها صحبت کردند، آنها را حذف کنند تا در رودربایستی با مردم هم قرار نگیرند.

🔹شیوه‌ای که امروز در انتخابات دچارش شدیم، جز افزایش نفاق، دورویی و تزویر خاصیت دیگری ندارد

🔹مجلس نقش آنچنانی ندارد، نقش اصلی را شوراهای جنبی دارند

🔹هیچ مرجعی نیست که پاسخگوی تظلم‌خواهی ردشدگان یا اعتراض افکار عمومی و نخبگان باشد.

@AkhbareFori