♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹سازمان پزشکی قانونی: با مراجعه خانواده ۱۴۲ نفر از قربانیان سانحه سقوط هواپیما، نمونه DNA از این خانواده‌ها اخذ شده و کار شناسایی پیکرها در حال انجام است.

🔹رئیس کمیته روابط خارجی دومای روسیه: اقدام ایران در پذیرش مسئولیت سقوط هواپیما، شجاعانه و صادقانه بود.

🔹عالیشاه پس از جدایی کالدرون از پرسپولیس به این تیم برمی‌گردد.

@AkhbareFori