اینستاگرام صفحه خبرفوری را هم بست!

🔹صفحه اینستاگرام خبرفوری در تداوم بسته شدن صفحه‌های تاثیرگذار خبری ایرا�

اینستاگرام صفحه خبرفوری را هم بست!

🔹صفحه اینستاگرام خبرفوری در تداوم بسته شدن صفحه‌های تاثیرگذار خبری ایرانی بسته شد

🔹پیش از این توییتر نیز اکانت خبرفوری را از دسترس خارج کرده بود

@AkhbareFori