یکی به وزیر نیرو بگه کولر گازی اسمش کولر گازیه، با گاز کار نمیکنه با برق کار میکنه😂

🔹البته ظاهرا منظورش این بوده که در مصرف گازی که به عنوان سوخت نیروگاه‌های تولید برق استفاده میشه، صرفه‌جویی شده👌

@Akhbarefori

  دانلود ویدئو