اتفاق جالب در یکى از لیگ‌هاى ترکیه

١- دقیقه ۹۰ داور اعلام پنالتى می‌کند

٢- دروازه‌بان پنالتى را می‌گیرد و داور تکرار می‌دهد

٣- دروازه‌بان بازهم پنالتى را می‌گیرد، داور بازهم تکرار می‌دهد

۴- دروازه‌بان اخراج می‌شود

۵- یکى از بازیکنان داخل دروازه قرار میگیره، بازهم پنالتى را می‌گیرد😕

@Akhbarefori