نجات درختان به جای مانده از دوران ماقبل تاریخ

آتش‌نشانان استرالیایی موفق شدند شماری از درخت‌های کاج نادر و بازمانده از دوران ماقبل تاریخ را از لهیب شعله‌های آتش نجات دهند. این کاج‌ها که از دایناسورها نیز بیشتر عمر کرده‌اند، به مدد یک تدبیر زیرکانه از آتش رهایی یافتند.

@Akhbarefori