♦#چند_خبر_کوتاه

🔹یک فروند بالگرد نظامی ارتش کرواسی از نوع «بل» ساخت آمریکا حین پرواز تمرینی به داخل «دریای آدریاتیک» سقوط کرد.

🔹رئیس کل بانک مرکزی: روسای شعب موظف هستند انتقال وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی را منوط به ارایه اسناد دال بر هرگونه معامله، قرارداد کنند.

🔹هاشمی طبا: مشخص است کدام طیف از اینکه مردم حضوری کمرنگ پای صندوق داشته باشند، نفع می‌برد.

🔹روحانی: ترور برجام از سوی دشمنان به خاطر شروع رشد و تحرک اقتصادی ایران بود.

@Akhbarefori