♦️آیا برای دریافت "یارانه حمایت معیشتی" حساب‌های بانکی افراد بررسی می‌شود؟

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی:

🔹بررسی سیستمی اطلاعات بانکی با اجازه خود مردم است و قاعدتا افرادی که اجازه بررسی حساب‌های بانکی خود را نداده‌اند اطلاعات مالی و بانکی آنها نیز بررسی نشده است.

🔹 پس از اجازه فرد، مجموع واریزها و برداشت‌های حساب‌های بانکی اعضای خانوار به صورت سیستمی بررسی و تحلیل می‌شود اما دسترسی به اینکه افراد چه شماره حساب‌هایی را در کدام بانک‌ها دارند، وجود ندارد، بنابراین موضوع سرکشی به حسابها کاملا منتفی است.

@AkhbareFori