فروغ فرخزاد چگونه مرگ خود را پیش‌بینی کرد؟

🔹گاهی شاعران چیزی را حس می‌کنند و به اشاره از کنار آن در شعرشان می‌گذرند که بعدها اتفاق می‌افتد

🔹حس می‌کنی زمان برای همیشه در ساعت چهار در حال تکرار است. مرگ و زندگی چنان با هم یکی شده‌اند که نمی‌شود به کسی که این‌سان صبور، سنگین، سرگردان به روایت خودش ادامه می‌دهد، گفت که او زنده نیست

متن کامل یادداشت احمدرضا احمدی

sornakhabar.com/newsview/133937