شکنجه‌گر معروف ساواک که از رهبر معظم انقلاب بازجویی کرد کیست؟

🔹یکی از شکنجه گران و بازجویان رهبر انقلاب، منوچهری بوده است. منوچهری از بازجویان ساواک در زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری بود

این شکنجه‌گر که مسئول روحانیت ساواک بود را بیشتر بشناسید

khabarfoori.com/detail/1668956