♦#چند_خبر_کوتاه

🔹وزیر خارجه عمان: درباره گفت‌وگوهای احتمالی میان ایران و آمریکا هنوز چیزی اتفاقی نیافتاده است.

🔹وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ: به آمریکا می‌گوییم که تحریم‌ها علیه ایران هرگز نتیجه‌ای نخواهد داشت.

🔹وزیر خارجه قطر: ایران در سال ۲۰۱۵ به شورای همکاری پیشنهاد گفت‌وگو داد و آمریکا هم این گفت‌وگوها را تشویق کرد. اگر آن پیشنهاد را پذیرفته بودیم اکنون در چنین وضعیتی قرار نداشتیم.

@AkhbareFori