♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹وزیر کشور: کشف حجاب یکی از اولویت‌های اصلی ماست و باید با این مسئله برخورد جدی و پیشگیرانه صورت گیرد.

🔹اولین جلسه دادگاه مؤسسات غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر برگزار شد.

🔹احمد مازنی در پاسخ به یامین‌پور که او را فاقد سن سیاسی دانسته بود گفت: کودک متولد خرداد ۸۸، سن سیاسی من را می‌توانید در زندان شاه و شکنجه گاه ساواک جستجو کنید.

🔹رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری مناسب‌سازی کشور: حمل و نقل شهری برای استفاده معلولان مناسب نیست/ایرنا

@AkhbareFori