♦#زندگی_بهتر / تست روانشناسی: اولین چیزی که در تصویر می‌بینید، چیست؟

🔹در تصویر اول اگر شیر می‌بینید یعنی بیشتر دوست دارید به اصل هر چیزی پی ببرید و از مواجهه با ترس ها هیچ هراسی ندارید

سایر تفسیرها را در لینک زیر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1361514