مرد ۳۷ ساله از نروژ میره فلوریدا تا پدر زنش رو در روز تولدش سورپرایز کنه، شب که میرسه در خونه پدرزنش، در می‌زنه و قایم میشه، تا پدر زن در رو باز می‌کنه می‌پره جلو که بترسوندش اما پدر زن هم هول میشه و با شلیک یک گلوله دامادش رو جابجا می‌کشه!

@AkhbareFori