♦️ترامپ می‌خواست به مردم ایران بگوید حکومت مقصر است/بخواهیم فردای برجام قدم دیگری برداریم این کار امکان پذیر است رئیس جمهور: 🔹ترامپ می‌خواست به نوعی به مردم بگوید حکومت ایران مقصر است که کارها به خوبی پیش نمیرود 🔹به جای اینکه اقای ترامپ درباره توافق صحبت…