♦️واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در برنامه «نگاه یک» درباره سفر رئیس‌جمهور به نیویورک:

🔹ملاقات با کشورهای اروپایی بر اساس اهداف دیپلماسی بود و مقام معظم رهبری هم فرمودند غیر دو کشور که نام بردند در ِمذاکره باز است.

🔹ما با این کشورها (سه کشور اروپایی) موضوعات و مباحثی داریم. قبل از ورود ما به نیویورک یک رایزنی از سوی امریکا و عربستان انجام شده بود و آنها هم این بیانه را دادند.

🔹وقتی مذاکره انجام شد و آقای رییس جمهور صراحتا مدارک خواستند پاسخ منطقی نداشتند غیر از اینکه یمن چطور توانسته است این اهداف را بزند.

🔹بر این اساس لازم بود که در این جلسات شرایط منطقه را توضیح دهیم/ پاد

@AkhbareFori